- Chào bạn CCBot/2.0 đến với Wapsite tải game và ứng dụng dành cho điện thoại Android, Java, iOS và Windows Phone, phần mềm mới và tốt nhất hiện nay !

Đáp án câu 30 Game Qua Sông IQ

Author: Điện Văn Thoại

Chúng ta đã chờ rất lâu để có được đáp án tai game qua song iq câu 30 đúng không, xin lỗi các bạn hôm nay chúng tôi đã có lời giải màn 30 game qua sông này.

Câu hỏi: Hãy tìm ra mật mã đúng. Bạn có 10 lần thử để tìm ra mật mã bằng cách sử dụng những quả trứng với màu sắc khác nhau.

Lời giải game qua sông iq câu 30.

– Chấm xanh xuật hiện báo h1ệu mật mã bạn đưa ra có một quả trứng đúng vị trí và đúng màu
– Châm xám xuât hiện báo h1ệu mật mă bạn đưa ra có một quả trứng đúng màu sắc nhưng nằm sai vị trí
Chú ý: mật mă có thể có những quả trứng có màu giống nhau
Bài này có quá nh1ều trường hợp. Tô1 xin nêu nguyên tắc chung. các bạn tham kháo nhé:
– Lần lượt thử 4 trứng, rồ1 lấy ra 2 trứng trong đó để thử, cuố1 Củng là thử 1 trứng khác
– Ưu tiên tìm ra các màu tham gìa, sau đó tìm vị trí
xin nêu một số trường hợp vận dụng
– Đưa 4 màu lên, gìá Sử là a,b,c,d lên các hàng 1,2,3,4
* Nếu xuất hiện 4 xanh ==> Tuyệt vời. Kết thúc
* Nếu xuất hiện 4 chấm (giả sử là toàn xám)
– Lấy 2 trứng a,b thử tất cả trường hợp (hết tố1 đa 6 lần) để tìm vị trí đúng
==> Biết được 3 màu và 3 vị trí dúng
– Lấy 2 trứng c,d còn lại thứ vào 2 vị trí trống (hết tố1 đa 2 lần). Kết thúc
* Nếu xuất hiện 3 chấm xanh: Tương tự như trường hợp 2 xanh, 1 xám
* Nếu xuất hiện 3 chấm với 2 xanh, 1 xám.
– Thử tiếp với 2 trứng a.b
– Dù kết quả là 2 xanh hoặc 1 xanh,1 xám hoặc 1 xanh hoặc 1 xám thì đều thử tiếp với c (giữ nguyên Vị trí
==› Biết chính xác 3 trứng và 3 vị trí
– xác định trứng còn lại là đơn giân: tìm xem năm trong nhóm 4 trứng tiếp không (xuất hiện chấm).
* Nếu có thì thử lần lượt với chúng sẽ ra. Kết thúc
* Nếu không thì thử lần lượt với 5 trứng còn lại sẽ thẩy Z) . Kết thúc
* Nếu xuất hiện 3 chấm xám: Tương tựtrường hợp 1 xanh, 2 xám
* Nếu xuất hiện 3 chấm với 1 xanh. 2 xám. thử tiếp với 2 trứng a.b
– Nếu kết quả là 1 xanh,1 xám. thử tiếp với a,c
==› Biết được 3 màu và 1 vị trí đúng
– Nếu kết quả là 1 xanh. Thử tiếp với a,c,d Ở các hàng l,4,3
==› Biết được 3 màu và Biết ít nhất 2 vị trí đúng
– Nếu kết quả là 2 xám ==› Tương tự trường hợp] xanh
– Nếu kết quả là 1 xám ==› Tương tự trưởng hợp 1 xanh. 1 xám
* Nếu xuất hiện 2 chấm xanh. Th́ứtiếp với a,b
– Nếu 2 xanh hoặc không có gì thì Biết được 2 màu và 2 vị trí đúng
– Nếu 1 xanh thì thửvở1 a ==› Biết được ‘1 màu và 1 vị tríđúng.
* tiếp tục thử như vậy với b,c ==› Biết được 2 màu và 2 vị trí đúng.
* Nếu xuất hiện 2 chấm xám: Tương tự 2 chấm xanh, nhưng khi cân lần 2, lần 3 thì đõi vị trí của trứng đển nơi chúng chưa thử
* Nếu xuất hiện 2 chấm với 1 xanh, 1 xám: Tương tự như 2 trường hợp trên
* Nếu có 1 chấm xám. Thử tiếp với 2 trứng a,b theo thứtư 2,1.
– Nếu xuất hiện chấm xanh thì thử tiếp theo với trứng a
==> Biết 1 màu và 1 vị trí đúng
– Nếu xuất hiện chấm xám thì thử tiếp theo với trứng a tại Vị trí 4 (khác 2 vị trí đã thử)
==> Biết 1 màu dúng và có thể (nếu may) Biết vị trí đúng của nó
– Nếu không xuất hiện gì thì thử tiếp theo với 2 trứng c,d theo ch1ển thuật như ở trên
* Nếu có 1 chấm xanh. Thử tiếp số lượng 2 trứng a,b (giữ đúng vị trí).
-Nếu xuất hiện trứng xanh thì thử tiếp theo với trứng a (giữ đúng vị trí)
==> Biết được 1 trứng và vị trí đúng
– Nếu không xuất hiện gì thì thử tiếp theo với trứng c (giữ đúng vị trí)
==> Biết được 1 trứng và vị trí đúng
* Nếu không có chấm thì khỏe rồ1. Loại hắn 4 màu này
– Thử xong 4 màu. ta tiếp tục thử với 4 màu khác với chiến thuật như vậy
– Thử hểt 8 màu mà chưa có kết quả thì thử tiếp màu còn lại cùng với 1 trứng đúng nhưng chưa xác định vị trí đúng

Như vậy chúng ta đã cùng nhau giải quyết xong câu 30 trong game trí tuệ này, hãy chờ tiếp đáp án qua sông iq câu 31 tại Alo.edu.vn – cập nhật đáp án game qua sông liên tục, chúc các bạn chơi game game qua sông vui vẻ. Bên cạnh đó để tải được video từ Youtube về điện thoại bạn hãy tai og youtube để sử dụng

> Xem thêm Cập nhật đáp án qua sông iq


Từ khóa:
    dap an qua song iq cau 31, dap an qua song cau 31, dap an qua song man 30, qua song iq 31, dap an iq

Tags: , , , ,

Nguồn: play.google, Appvn, Quyetdaik, Giaitri321 pro, Vosong, Wapvn.mobi, Phuthobay, Wapvina, Quangninhwap, Nothing, choang321, wapvina.pro

Comments

Kho ứng dụng android