- Chào bạn CCBot/2.0 đến với Wapsite tải game và ứng dụng dành cho điện thoại Android, Java, iOS và Windows Phone, phần mềm mới và tốt nhất hiện nay !

Cập nhật Đáp án qua sông IQ từ câu 13 – 28

Author: Điện Văn Thoại

Trước chúng ta đã cùng đi qua 12 câu hỏi đầu tiên của game qua sông iq, hôm nay Alo.edu.vn xin bật mí tiếp các đáp án từ màn 13 đến màn 28. Tuy nhiên các câu từ câu 17 đến câu 22 khá dễ các bạn tự giải nhé

Đáp án qua sông IQ câu 13.1

Câu hỏi: Một bầy cừu có 7 con đang chuẩn bị qua sông. Có một con sói lần trong đó. Bằng 2 lần đo trên cầu. Hãy tìm ra con sói. Biết rằng sói nhẹ hơn cừu.

Đáp án: Gọi phần cầu bên trái là A và bên phải là B
Bước 1: Cho mỗi bên 3 con lên cân 1 2 3 lên A, 5 6 7 lên B.
Bước 1.1: Trường hợp bằng nhau: Cân 2 con còn lại là 4 và 8 con nào nhẹ là sói
Bước 1.2: Trường hợp 1 bên nặng 1 bên nhẹ: Đem 3 con bên nhẹ ra cân, cân 2 con con nào nhẹ thì là sói, nếu bằng nhau thì con còn lại là sói.

Đáp án qua sông IQ câu 13.2

Các bạn đánh dấu 12 con cừu theo thứ tự từ 1->12.
Lần cân thứ 1: 1,2,3,4 với 5,6,7,8
Lần cân thứ 2: 9,10,11,5 với 1,2,7,8

Ghi chú : xin dùng ký hiệu để biểu diễn kết quả cân:
< : có nghĩa là trọng lượng cân bên trái nhẹ hơn >: có nghĩa là trọng lượng cân bên trái nặng hơn
=: có nghĩa là trọng lượng hai bên bằng nhau

Trường hợp 1: lần 1 và 2 đều =
=> con cừu giả là con thứ 12 (Xong)

Trường hợp 2: lần 1 = , lần 2 < => con cừu giả trong 9,10,11 và con cừu giả nhẹ hơn
=>Lần cân thứ 3:
9 với 10
Nếu < : con cừu giả là con 9 Nếu > : con cừu giả là con 10
Nếu = : con cừu giả là con 11

Trường hợp 3: lần 1 = , lần 2 >
=> con cừu giả trong 9,10,11 và con cừu giả nặng hơn
=>Lần cân thứ 3:
9 với 10
Nếu < : con cừu giả là con 10 Nếu > : con cừu giả là con 9
Nếu = : con cừu giả là con 11

Trường hợp 4: lần 1 < , lần 2 = => con cừu giả trong 3,4,6
=>Lần cân thứ 3:
3 với 4
Nếu < : con cừu giả là 3 hoặc 4 và con cừu giả nhẹ hơn => con cừu giả là con 3
Nếu > : con cừu giả là 3 hoặc 4 và con cừu giả nhẹ hơn => con cừu giả là con 4
Nếu = : con cừu giả là con 6

Trường hợp 5: lần 1 > , lần 2 =
=> con cừu giả trong 3,4,6
=>Lần cân thứ 3:
3 với 4
Nếu < : con cừu giả là 3 hoặc 4 và con cừu giả nặng hơn => con cừu giả là con 4
Nếu > : con cừu giả là 3 hoặc 4 và con cừu giả nặng hơn => con cừu giả là con 3
Nếu = : con cừu giả là con 6

Đáp án qua sông IQ câu 14

Câu hỏi: Hãy giúp chú ngựa di chuyển qua bờ sông bên kia Biết rằng giữa 2 bờ sông có 1 cây cầu đặc biệt. Để qua được sông, chú ngựa phải qua hết tất cả các ô vuông trên cây cầu đó. Mỗi ô vuông chỉ được nhảy 1 lần duy nhất. Chú ý: Mỗi bước nhảy của chú ngựa sẽ giống bước đi của quân Mã trên bàn cờ vua.

Đáp án: Nhảy theo số thứ tự sau
10–13–06–03
05–02–09–12
14–11–04–07
—–08–01—-

Đáp án qua sông IQ câu 15

Câu hỏi: Hãy giúp người đàn ông qua sông bằng cách tìm ra đúng mã số an toàn của cây cầu (1-49). Mã số đúng trong khoảng (21-25). Mỗi lần đổi mã phải đảo 2 số. Chỉ có 2 lựa chọn là +8 hoặc -13. Bạn có 9 lượt để tìm ra đáp án.

Đáp án: Gọi các ô trên cầu lần lượt là A, B, C, D, E ( Các bạn sắp xếp tăng giảm sao cho các số trên cầu giao động từ 21-25 là được).
Bước 1: B và E giảm 13
Bước 2: A và B tăng 8
Bước 3: D và E tăng 8
Bước 4: D và E tăng 8
Bước 5: D và E giảm 13
Bước 6: B và C tăng 8
Bước 7: B và C tăng 8
Bước 8: B và C giảm 13

Đáp án qua sông IQ câu 16

Câu hỏi: Bốn cặp vợ chồng đi chơi picnic với nhau. Họ phải vượt qua 1 con sông trong khi chỉ có 1 chiếc thuyền chở được 2 người. Hãy giúp họ qua sông. Chú ý: Các ông chồng sẽ không cho phép vợ mình ở với người đàn ông khác khi không có mặt mình ở đó.

Đáp án: Gọi tên các cặp vợ chồng theo màu của họ ta có: cặp đỏ, cặp xanh lam, vàng, xanh lá. Gọi bờ sông từ phải qua trái lần lượt là A, B, C ( Có 3 bờ sông).
Bước 1: Để các cô vợ của các ông chồng đỏ, xanh lam, vàng chở nhau từ bờ A qua bờ C, chỉ để lại cô vợ xanh lá ở bờ A
Bước 2: Vợ đỏ quay lại đón chồng đỏ qua bờ B
Bước 3: Chồng đỏ quay về chở chồng xanh lam qua bờ B
Bước 4: Chồng xanh lam quay về chở chồng vàng qua bờ B
Bước 5: Như vậy bài toán quay về giống câu 4, ta có 3 cặp vợ chồng ở bờ B và C cần qua sông. Các bạn giải giống câu 4 để đưa cả 3 cặp vợ chồng từ bờ B sang bờ C. Nhớ để lại 1 cặp vợ chồng ở bờ B ( để lại cặp Đỏ)
Bước 6: Chồng đỏ quay về bờ A đón chồng xanh lá sang bờ B
Bước 7: Chồng xanh là về đón vợ xanh lá sang bờ B
Bước 8: Chồng đỏ và chồng xanh lá sang bờ C
Bước 9: Lấy 1 cô vợ bất kỳ ở bờ C quay lại đón 2 cô vợ đỏ và xanh lá bên bờ B sang bờ C.

Đáp án qua sông IQ lever 23

Đề bài: Chở rắn, hổ, sói, cừu, bó cỏ, miếng pho phát qua sông.

Đáp án: Gọi bờ sông từ phải qua trái lần lượt là A, B, C.
Bước 1: Chở rắn và hổ lên thuyền, rắn để ở bờ B
Bước 2: Chở hổ về lại bờ A
Bước 3: Chở hổ và sói từ A sang C
Bước 4: Chở pho mát về A
Bước 5: Chở 2 cừu từ A sang C
Bước 6: Chở hổ từ C về A
Bước 7: Chở pho mát và hổ từ A sang C
Bước 8: Sang B trở rắn và bó cỏ sang C. Các bạn cứ để hổ chung với cừu vì lúc này cừu sẽ ăn pho mát và hổ không ăn cừu ( Mỗi lượt chỉ có 1 con được ăn).

Đáp án qua sông IQ lever 24

Đáp án: Tương tự câu 23.

Đáp án qua sông IQ level 25

Đề bài: Hãy tính thời gian để cậu bé ra bờ sông đúng lúc mà người lái thuyền đi đến. Biết rằng có 2 chiếc đồng hồ cát ( 5 phút, 7 phút). Và đúng 16 phút nữa thuyền sẽ đến.

Đáp án: Gọi đồng hồ 5 phút là A, 7 phút là B.
Bước 1: Đi thuyền A=5, B=7 khi đó A =0, B=2 ( Đi hết 5 phút)
Bước 2: Lật ngược A khi đó A=5, B=2
Bước 4: Đi thuyền tiếp ta còn A=3, B=0 ( Đi hết 2 phút)
Bước 5: Lật ngược A khi đó A =2, B=0
Bước 6: Đi thuyền khi đó A=0, B=0 ( Đi hết 2 phút)
Bước 7: Lật ngược B khi đó A=0, B=7.
Bước 8: Đi thuyền ta được A=0, B=0 ( Đi hết 7 phút).
Tổng thời gian đi được là 16 phút.

Đáp án qua sông IQ lever 26

Đề bài: Hãy tính thời gian để cậu bé ra bờ sông đúng lúc mà người lái thuyền đi đến. Biết rằng có 2 chiếc đồng hồ cát ( 7 phút, 11 phút). Và đúng 24 phút nữa thuyền sẽ đến.

Đáp án: Gọi đồng hồ 7 phút là A, 11 phút là B.
Bước 1: Đi thuyền A= 7, B=11 khi đó A=0, B=4 ( Đi hết 7 phút)
Bước 2: Lật ngược A ta được A=7, B =4
Bước 3: Đi thuyền ta được A=3, B=0 ( Đi hết 4 phút)
Bước 4: Lật ngược B ta được A=3, B=11
Bước 5: Đi thuyền ta được A=0, B=8 ( Đi hết 3 phút)
Bước 6: Lật ngược B ta được A=0, B=3
Bước 7: Đi thuyền ta được A=0, B=0 ( Đi hết 3 phút)
Bước 8: Lật ngược A ta được A=7, B=0
Bước 9: Đi thuyền ta được A=0, B=0
Tổng thời gian đi được là 24 phút.

Đáp án qua sông IQ lever 27

Đề bài: Có 3 cốc 16L, 11L, 6L. Cốc 16L đựng đầy bia. Hãy rót ra 8L bia trong 14 lần đó.

Đáp án:
Bước 1: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (10,0,6)
Bước 2: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (10,6,0)
Bước 3: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (4,6,6)
Bước 4: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (4,11,1)
Bước 5: Lấy cốc 11L rót sang cốc 16L (15,0,1)
Bước 6: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (15,1,0)
Bước 7: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (9,1,6)
Bước 8: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (9,7,0)
Bước 9: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (3,7,6)
Bước 10: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (3,11,2)
Bước 11: Lấy cốc 11L rót sang cốc 16L (14,0,2)
Bước 12: Lấy cốc 6L rót sang cốc 11L (14,2,0)
Bước 13: Lấy cốc 16L rót sang cốc 6L (8,2,6)

Đáp án qua sông IQ lever 28

Câu hỏi : Có 8 hộp kẹo. Trong đó có 1 hộp chứa toàn những viên kẹo hỏng. Mỗi viên kẹo thường nặng 20g. Mỗi viên kẹo hỏng nặng 15g. Hãy tìm ra hộp kẹo hỏng trong 1 lần cân.
Gợi ý đáp án :
Các bạn bấm vào hộp kẹo sẽ xuất hiện 2 mũi tên, nhấn vào mũi tên đi lên để lấy kẹo ra cân
Hộp 1 lấy 1 viên kẹo ra
Hộp 2 lấy 2 viên kẹo ra
Hộp 3 lấy 3 viên kẹo ra
Hộp 4 lấy 4 viên kẹo ra
Hộp 5 lấy 5 viên kẹo ra
Hộp 6 lấy 6 viên kẹo ra
Hộp 7 lấy 7 viên kẹo ra
Hộp 8 lấy 8 viên kẹo ra
Sau đó các bạn nhấn nút cân ( Let’s Go). Các bạn lấy 720 trừ cho khối lượng cân được sau đó chia cho 5 sẽ ra kết quả hộp kẹo hỏng.
(720 – khối lượng cân) : 5 = số hộp kẹo hỏng.

 

Như vậy chúng  ta đã có được 28 đáp án game qua sông iq rồi, chúc các bạn trả ời mượt mà trong các câu tiếp theo và chơi game vui vẻ nhé. Ngoài ra bạn có thể xem lại 12 đáp án qua sông đầu tiên.


Từ khóa:
    qua sông iq 13, qua sông 13, qua sông màn 13, dap an qua song cau 16, qua sông iq câu 13

Tags: , , , ,

Nguồn: play.google, Appvn, Quyetdaik, Giaitri321 pro, Vosong, Wapvn.mobi, Phuthobay, Wapvina, Quangninhwap, Nothing, choang321, wapvina.pro

Comments

Kho ứng dụng android